Jak już pomogliśmy

Wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nasze dotychczasowe działania na rzecz sierocińca w Mweka bardzo serdecznie dziękujemy. Niech świadomość, że się udało i że Wasz udział w naszych akcjach realnie zwiększa szansę każdego dziecka na sukces w dorosłym życiu, będzie dla nas wszystkich WIELKĄ NAGRODĄ.

Powered by Quick.CMS