Projekt "PODRĘCZNIK DLA MWEKA" (lipiec-sierpień 2013)

Dzieci z sierocińca uczą się w suahili i po angielsku. Jeden podręcznik przypada na kilkoro dzieci. Koszt podręcznika to równowartość 5 $US (czyli ok. 16 zł.). Chciałyśmy pomóc dzieciakom i siostrom w zakupie książek, więc 6 lipca 2013 roku rozpoczełyśmy na blogu wyprawy, na Facebooku i na gościnnej stronie Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Pieniądze były wpłacane na konto Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK i za pośrednictwem sióstr zostały przesłane do Tanzanii.

Akcja trwała do końca sierpnia 2013 roku. Według informacji przekazanej nam przez siostrę Ewę Bońkowską, na konto sióstr Urszulanek wpłynęło 5.574 zł przeznaczonych dla Mweka (w lipcu 5 474 zł + w sierpniu 100 zł). Przekazałyśmy również s.Conjeście 124 $ od darczyńców. Łatwo policzyć, że zebrałyśmy pieniądze na ok. 370 podręczników. A więc możemy powiedzieć, że UDAŁO SIĘ!

W listopadzie 2013 za pośrednictwem sióstr Urszulanek otrzymałyśmy list od siostry Conjesty:

Tłumaczenie:

Szkoła Sióstr Urszulanek
skr.poczt. 3062
Moshi-Kilimandżaro
Tanzania - wschodnia Afryka
13 października 2013 r.


Droga siostro Ewo i polskie skautki
Niech Bóg was błogosławi za to co przysłałyście dla naszej szkoły.
Otrzymałam 1200 euro (2 592 szylingi tanzańskie). Kupiliśmy za te pieniądze różne książki dla klasy siódmej, ponieważ uczniów tej klasy czeka egzamin państwowy. Są to książki do historii (34), geografii (33), wychowania obywatelskiego (32), matematyki (38), angielskiego (37), suahili (37), PDS nie wiem co to znaczy (32), informatyki (34), przedmiotów zawodowych (21).

Za pieniądze, które dostałam od Anny (270 USD) kupiliśmy książki dla klasy IV.

Do listu dołączam zdjęcia klasy siódmej po otrzymaniu podręczników.
Niech was Bóg błogosławi! Pozdrawiam wszystkich!
Wasza siostra Conjesta Mbuya

 

Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom, których było ok. 50. Niestety nie otrzymałyśmy szczegółowej listy osób, które w akcji wzięły udział, nie mogłyśmy zatem każdemu podziękować indywidualnie.

Powered by Quick.CMS